Bejelentkezés

Regisztráció

Szívességbank használat

A szívességbankról

Köszöntünk Oldalunkon!

Örülünk,hogy ránk találtál!

Mi az a Szívességbank?

Amit eleink tudtak, nekünk ma újra kell tanulnunk.

Álljanak itt segítségül Ralph Waldo Emerson szavai: “Az élet egyik legszebb jutalma, hogy miközben az ember másokon segít, egyben önmagán is segít.”

A Szívességbank működése a személyes kapcsolatokra épül. Ez egy körcserés rendszer, melynek célja, hogy ha valamire szükségünk van, jó szívvel kérjük, és felajánljuk azt, amivel mi rendelkezünk.

Példaként álljon itt: Nekem sok uborkám termett, szívesen odaadnám valakinek, akár savanyúságként is elrakva. Autót takarítani rendkívül nem szeretek, így ha valaki cserébe megteszi, anélkül jutottunk mindketten a kívánt termékhez, hogy a pénztárcánk tartalma csökkenne.

Én nem fizetem a drága autó mosót, és a partnerem sem az áruházba viszi a pénzét.

Szívességbankunk egy körcserés rendszer, melynek célja, hogy a tagok termékeket vagy szolgáltatásokat cseréljenek egymás között:

Felajánljuk, amit örömmel, jó szívvel adunk, és kérjük amire szükségünk lenne, aminek éppen örülnénk. A cserék a helyi közösséget támogatják: a tagok által képviselt erőforrás ellenértéke helyben marad, nem áramlik ki a közösségből, mint a forint, hanem a tagok között forog, ösztönözve ezzel a kreativitást és új képességek kifejlesztését. Ráadásul olyan kis mennyiségű termények vagy különleges tudás illetve szolgáltatások is értékessé válnak, amelyekkel a hagyományos keretek között nehezen lehetne forintban kereskedni.

Hisszük, hogy az így kialakuló új kapcsolatok tovább erősíthetik közösségünket, melynek értékteremtő erejéről már számtalanszor meggyőződhettünk és, hogy a Szívességbank új lehetőséget nyújt számunkra , hogy bizalomban, reményben együtt növekedjünk, bátran cselekedjünk, és saját tapasztalás útján életmódot változtassunk.

Általános szabályok

I. Pénznem:

Nincs ténylegesen kinyomtatott pénz a rendszerben, a pénz itt csak elszámolási egységként működik. Nincs kamat!

Szívességpénzünk teljes értékű pénzként funkciónál a rendszeren belül. Ezzel magyarázható, hogy mint az igazi pénzzel, ezzel is tudni kell gazdálkodni. Figyelnünk kell, hogy ne halmozzunk fel túl nagy adósságot, vagy éppen kezdjünk gyűjteni egy későbbi nagyobb kiadásra.

Szívességbankunk valutája a Tallér.
Ennek árfolyamaként ajánljuk: 1 Tallér = 1 HUF

Értéke:

-      előnye, hogy nincs áremelkedés Javasoljuk, hogy ráfordított munkaórában határozzuk meg a termék vagy szolgáltatás értékét. Ennek.

A piac

A piacra képpel feltöltheted az általad kínált árut, vagy szolgáltatást. Megadhatod az árát Ft-ban és tallérban, valamint beírhatod azt, amit cserében kérnél. A vevő eldönti, hogy az árut ténylegesen melyikért szeretné megvenni.

Például, ha vettem egy szobafestést 10000 Tallér-ért, akkor a partnerem (eladó) “ rendelkezik 10000tallérral, én mint (vevő) pedig -10000 Tallér adósággal.. A -Tallért bármelyik taggal való fizetésnél használhatom.

A hirdető nyitóegyenlege nulla, és azt körön kívüli forrásból nem lehet növelni, illetve a rendszerből pénz nem vehető ki. Ezekből következik két alapvető megállapítás:

1. Az összes tag pozitív egyenlegének összege mindig megegyezik a negatív egyenlegek összegével, vagyis

2. az egyenlegek összege mindig nulla.

Találkozók

Tartsuk a kapcsolatot! Lesznek rendszeres találkozók, közös programok, “Cserepiac” stb. Ezekről tájékozódhatunk www.nyitotthaz.info címen, valamint az központ-munkatársaknál. Ezeken a találkozókon nyílik lehetőség arra, hogy a tagok személyesen is megismerkedjenek egymással. Érdeklődők is bekapcsolódhatnak, ők ily módon megismerkedhetnek a rendszer kínálta lehetőségekkel.

V. Minőség

A minőséget senki sem garantálja, nincsenek leírva elvárt minőségi követelmények, mégis minden tag törekszik a minél igényesebb munkavégezésre. A közösségben hamar híre megy annak, ha valaki jó munkát végez, de annak is, ha rosszat. A tagok itt nem a rövid távú haszonra törekszenek, hanem a jó kapcsolatok hosszú távú fennmaradásában érdekeltek.

VI. Tagság

Szívességbankunkba kizárólag magánszemélyek illetve non-profit szervezetek léphetnek be. Gazdasági társaságok valamint állami és önkormányzati szervezetek nem lehetnek tagok.

A)

A csatlakozni szándékozók elfogadják elveinket egyetértenek céljainkkal, működési szabályainkkal.

Az új tag megadja a nevét és elérhetőségét, vagy is regisztrálja magát a piac oldalon. Ezek segítségével azonnal elkezdheti a szívesség-kereskedést!

B) Kilépés

A tagság megszüntetése előtt a tagok kötelesek nullára egyenlíteni számlájukat.
- Ha a kilépő tag a kilépés előtt nem tudja tartozását kiegyenlíteni, akkor a tartozását HUF pénznemmel rendezi.

A pozitív egyenleggel kilépő tag

a) felajánlhatja a "Tallér”-jait  bármelyik tagnak vagy az Alapítványnak, de ha másképpen nem rendelkezik, akkor

b) többlete a közösség tagjai közt oszlik szét egyenlő mértékben.

Ügyvitel

A Szívességbank ügyvitelét az-iroda végzi.

Feladatai:
-tagfelvétel;
-havonta frissíti a keres-kínál listát azon tagok részére, akik ezt kérik;
-telefonos segítségnyújtás az iroda nyitvatartási ideje alatt, segítségnyújtás email-ben;
-rendezvények, találkozók megszervezése, lebonyolítása;
-a “Jótékony Piac”-ra került holmikat nyilvántartásba veszi és kezeli;

Jogai:
- A Szívességbank ügyvitelét végző visszautasíthatja olyan számla vagy hirdetés nyilvántartásba vételét, amely jogi vagy más szempontok alapján kifogásolható.
- A szervező csoportnak és a tagságnak joga van visszautasítani bárki felvételét, és kizárhatja azt a tagot, aki tevékenységével megsérti a szabályainkat, a jogi vagy az erkölcsi normákat.

VIII. Jogi kérdések

A Szívességbank nem foglalkozik adóbevallási és ÁFA-visszaigénylési ügyekkel, ezekért nem vállal felelősséget. Minden tag felelős a saját adóbevallásáért.

IX. “Cserebolt”

HELY: Nyitott Családi Erőforrásközpont Hatvan, Erzsébet tér 11, illetve a honlapon a IDŐPONT: Lásd honlap /

Ide a tagok, meg bárki a meghatározott szabályok szerint (csak működőképes, tiszta...) behozhat holmikat (újat és használtat egyaránt).

Az eladó eldöntheti, hogy áruja

a) a “ Cserebolt”-ba kerül, és ott

- Tallérért adja , vagy

- értékarányos csere tárgyává teszi - tehát cserélhet az is, aki nem tag, de behozza saját cserélni szánt holmiját (ezekre ugyanúgy vonatkozik, hogy tiszta)

b) a “Jótékony Piac”-ra kerüljön (erről részletesebben alább).

A “CSEREBOLT” két részből áll:

  1. “Cserebolt”
  2. “Jótékonypiac”

“ Cserebolt”

A Csereboltban mindenki csak saját egyéni egyenlegének pozitív mértékéig vásárolhat. Hozzál be egy értéket (cserélj ruhát), annak erejéig elvihetsz másikat, vagy végezz el egy szolgáltatást valakinek (fesd le másnak a kerítését) s az azért kapott “Tallérok” erejéig megint vásárolhatsz.

“Jótékonypiac”

Az összes odakerült holmi

a) csökkentett / tetszőleges áron forintért elvihető, az ebből befolyt összeg az Alapítvány tevékenységét segíti elő-

b) rászorulók vihetik el - ingyen.

A "Cserebolt" árukészletének egy része képen megtekinthető (HAMAROSAN) honlapunkon a „Piac” menüben, és vannak ténylegesen kézbe vehető, megnézhető termékek is.


A "Jótékonypiac" árukészletének egy része képen megtekinthető (HAMAROSAN) honlapunkon a "Jótékonypiac"-on

Cserebolt"-ból el nem kelt holmik sorsa (erről az eladó előre nyilatkozik):

-      az eladó visszaveszi;

-      átkerül a “Jótékony Piac” kínálatába

A polcokra kerülő használt és új árufajták olyan alapvető létfenntartási cikkekből kerülnek ki, mint gyermek és felnőtt ruhaneműk, tartós élelmiszerek (pl. konzervek), illetve háztartási műszaki cikkek, kézművesipari cikkek stb.- DE MIND TISZTA, ÉRVÉNYES SZAVATOSSÁGÚ ILLETVE MŰKÖDŐKÉPES.

A Cserebolt alkalmas:

- adományok, segélyek, támogatások arányos és a rászorultság elvén alapuló elosztására.

- ösztönzi a rászorultakat az önkéntes ellenszolgáltatások nyújtására, s ezen keresztül a társadalmi-gazdasági közösségbe történő egészséges be- illetve visszailleszkedésre,

- alkalmas a helyi szociális védőháló kiterjesztésére.

Miként ösztönzi az embereket a közösségi életbe való bekapcsolódásra?
Egy helyi közösségben mindig találhatunk olyan tagokat, akiknek felesleges értékeik vannak (megunt ruhák, kinőtt bicikli, lecserélt mosógép stb.), de kevés idejük van házuk, kertjük, lakásuk karbantartására. És persze mindig akadnak olyanok, akiknek éppen ezekre a holmikra van szükségük, és munkanélküliként vagy sok idővel rendelkezőként számos szolgáltatást tudnak felajánlani.

 

Ajánló